ต้มเลือดหมูปากจัด
เวลาทำการ : เปิดทุกวันเวาลา 4.00 - 11.00 น.
เบอร์โทรติดต่อ : 038-615584
Facebook : ร้านต้มเลือดหมูปากจัด
พิกัด : 12.682991 , 101.271760
เมนูแนะนำ : ต้มเลือดหมู