รถสองแถวสาย บขส-ตะพง

สถานที่จอดรถ ต้นสาย ในบ.ข.ส. ปลายสาย ลานหินขาว

 

ราคา

บขส ถึง ตลาดผลไม้ ราคา 15บาท

บขส ถึง หาดแม่รำพึง ราคา 20 บาท

บขส ถึง ปลายหาด ราคา 25 บาท