รถสองแถวสาย บขส-บ้านตาสิทธิ์

สถานที่จอดรถ ต้นสาย ในบ.ข.ส. ปลายสาย เทศบาลตำบลเจ้าพระยา

 

ราคา

 

ชุดปกติ


บขส. ถึง ระยะสั้น ราคา 10 บาท
บขส. ถึง บ้านค่าย ราคา 25 บาท
บขส. ถึง ปากแพรก ราคา 35 บาท
บขส. ถึง สี่แยกสุรศักดิ์่ ราคา 50 บาท