รถสองแถวสาย บขส-ทับมา

สถานที่จอดรถ ต้นสาย ในบ.ข.ส. ปลายสาย มาบข่า

 

ราคา

 

ชุดปกติ

 

บขส ถึง เซ็นทรัล 15บาท
บขส ถึง หนองมะหาด 15 บาท
บขส ถึง ทับมา วันเขาโบสถ์ 20บาท
บขส ถึง กระเฉด หนองผักหนาม 25บาท
บขส ถึง มาบข่า 30บาท

 

ชุดนักเรียน

 

บขส ถึง เซ็นทรัล 10บาท
บขส ถึง หนองมะหาด 12 บาท
บขส ถึง ทับมา วันเขาโบสถ์ 14บาท
บขส ถึง กระเฉด หนองผักหนาม 16บาท
บขส ถึง มาบข่า 18บาท