รถสองแถวสาย บขส-นิคม

สถานที่จอดรถ ต้นสาย ในบ.ข.ส. ปลายสาย ซอย13นิคม

 

ราคา

 

ชุดปกติ

 

บขส ถึง เซ็นทรัล 10บาท
บขส ถึง ตลาดนิคม 25 บาท
บขส ถึง ซอย13 32บาท
บขส ถึง กระเฉด หนองผักหนาม 25บาท

 

ชุดนักเรียน

 

บขส ถึง เซ็นทรัล 10บาท
บขส ถึง ตลาดนิคม 15 บาท
บขส ถึง ซอย13 20บาท