รถสองแถวสาย บขส-บ้านค่าย

สถานที่จอดรถ ต้นสาย ในบ.ข.ส. ปลายสาย ร้านโซ้

 

ราคา

 

ชุดปกติ


บขส. ถึง น้ำคอกและแยกเกาะกลอย ราคา 10 บาท
บขส. ถึง วัดบ้านเก่า ราคา 15 บาท
บขส. ถึง วัดไผ่ล้อม ราคา 18 บาท

 

ชุดนักเรียน

 

บขส. ถึง น้ำคอกและแยกเกาะกลอย ราคา 10 บาท
บขส. ถึง วัดบ้านเก่า ราคา 10 บาท
บขส. ถึง วัดไผ่ล้อม ราคา 10 บาท