รถสองแถวสาย บขส-บ้านฉาง

สถานที่จอดรถ ต้นสาย ในบ.ข.ส. ปลายสาย โลตัสบ้านฉาง

 

ราคา

ชุดปกติ

บขส ถึง ลงในระยะใกล้ ราคา 10 บาท

บขส ถึง เนินสำลี ราคา 15 บาท

บขส ถึง มาบตาพุด ราคา 15 บาท

บขส ถึง บ้านฉาง ราคา 20 บาท

ชุดนักเรียน

บขส ถึง ลงในระยะใกล้ ราคา 10 บาท

บขส ถึง เนินสำลี ราคา 15 บาท

บขส ถึง มาบตาพุด ราคา 15 บาท

บขส ถึง บ้านฉาง ราคา 15 บาท