รถสองแถวสาย บขส-มาบตาพุด

สถานที่จอดรถ ต้นสาย ในบ.ข.ส. ปลายสาย โลตัสExpress มาบตาพุด

 

ราคา

ชุดปกติ
มาบตาพุด ถึง ขนส่ง ราคา 13 บาท
มาบตาพุด ถึง  บขส ราคา 15 บาท
มาบตาพุด ถึง วัดโขดหิน ราคา 10 บาท
บขส. ถึง วัดโขดหิน ราคา 15 บาท

ชุดนักเรียน
มาบตาพุด ถึง ขนส่ง ราคา 12 บาท
บขส. ถึง  ปากทางโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ราคา 10 บาท