รถสองแถวสาย บขส-วังจันทร์

สถานที่จอดรถ ต้นสาย ในบ.ข.ส. ปลายสาย ตลาดชุมแสง วังจันทร์

 

ราคา

บขส ถึง ตลาดบ้านค่าย ราคา 20 บาท

บขส ถึง อบต.บางบุตร ราคา 25 บาท

บขส ถึง บ้านคลองโป่ง ราคา 30 บาท

บขส ถึง บ้านเนินสว่าง ราคา 35 บาท

บขส ถึง วังจันทร์ ราคา 40 บาท