รถสองแถวสาย บขส-สามย่าน

สถานที่จอดรถ ต้นสาย ในบ.ข.ส. ปลายสาย ตลาดพิบาล

 

ราคา

ชุดปกติ


สามย่าน ถึง บขส 35 บาท
สามย่าน ถึง วังหิน 15 บาท
สามย่าน ถึง เนินดินแดง 20 บาท
สามย่าน ถึง คลองทุเรียน 20 บาท
สามย่าน ถึง สองสลึง 20 บาท
สามย่าน ถึง กระเฉด 25 บาท
สามย่าน ถึง เพ 30 บาท

 

ชุดนักเรียน


สามย่าน ถึง บขส 20 บาท