รถสองแถวสาย บขส-ในไร่

สถานที่จอดรถ ต้นสาย ในบ.ข.ส. ปลายสาย จำรุง ซอย 4

 

ราคา

บขส ถึง ตลาดตะพง ราคา 10บาท

บขส ถึง หน้า ร.พัน 7ราคา 12 บาท

บขส ถึง เขาแหลมหญ้า ราคา 20 บาท

บขส ถึง ในไร่ ราคา 25 บาท