Energy Drink

เครื่องดื่มชูกำลัง

จำนวนคนทั้งหมด

1175 คน

ยี่ห้อเครื่องดื่มชูกำลัง

เรดดี้
M150
กระทิงแดง

     เครื่องดื่มชูกำลัง (Energy Drink)  เป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่มีส่วนผสมของสารคาเฟอีนในปริมาณไม่เกิน 50 มิลลิกรัม ต่อ 1 ขวด (100 - 150 มิลลิลิตร)  เครื่องดื่มชนิดนี้ส่วนใหญ่เน้นไปทางด้านพลังงาน  นักวิทยาศาสตร์ได้ให้พื้นฐานกับเครื่องดื่มชนิดนี้ว่า  เครื่องดื่มชนิดนี้มีความใกล้เคียงกันกับเครื่องดื่มที่ไม่มีส่วนผสมของคาเฟอีน  โดยส่วนใหญ่แล้วเครื่องดื่มชนิดนี้จะนิยมดื่มในหมู่ผู้ใช้แรงงาน  และคนที่ทำงานหนักเนื่องจากเมื่อทำงานเสร็จร่างกายจะอ่อนเพลียจึงต้องการพลังงานชดเชยกลับมา