Sparkling Drink

น้ำอัดลม

จำนวนคนทั้งหมด

1175 คน

ยี่ห้อน้ำอัดลม

เปปซี่
โค้ก
สไปร์ท
แฟนต้า
เอส
บิ๊กโคล่า

      น้ำอัดลม  เป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์  มีสีสันแตกต่างกันไป  มีคนนิยมดื่มมากและสามารถหาซื้อได้ทั่วไปในร้านที่ขายเครื่องดื่ม  นิยมบรรจุในรูปแบบกระป๋อง  ขวดแก้ว  ขวดพลาสติก  เป็นต้น   น้ำอัดลมมีส่วนประกอบที่สำคัญ3 ส่วน คือ  น้ำ  (น้ำนี้จะต้องเป็นน้ำสะอาด  สามารถใช้น้ำประปา  แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมาจากน้ำบาดาลที่ผ่านการกรองและฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน), น้ำตาล, สารปรุงแต่งที่เรียกว่าหัวน้ำเชื้อ  ซึ่งเป็นส่วนผสมของสารที่ให้กลิ่นและสี และกรดคาร์บอนิกซึ่งถูกอัดเข้าในภาชนะบรรจุ  บางครั้งมีส่วนผสมของน้ำผลไม้เล็กน้อย  น้ำอัดลมแต่ละยี่ห้อก็มีส่วนผสมลับเฉพาะของตนเอง
กรดคาร์บอนิกในภาชนะบรรจุเมื่อสัมผัสอากาศ  จะแยกตัวเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำ  เป็นฟองที่เกิดขึ้นเวลาเปิดขวดหรือกระป๋อง  การเขย่าก็เป็นการกระตุ้นปฏิกิริยาของกรดคาร์บอนิกให้เกิดเร็วขึ้นและมากขึ้น  ฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็เกิดมากขึ้นจนล้นภาชนะได้
น้ำอัดลมแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท  ตามลักษณะเฉพาะของกลิ่นรสและสีของผลิตภัณฑ์  ดังนี้
     น้ำอัดลมรสโคล่า – น้ำอัดลมประเภทนี้ปรุงแต่งด้วยหัวน้ำสกัดจากผลโคล่าซึ่งมีกาแฟอีนอยู่ด้วย  ปริมาณของคาเฟอีนในน้ำอัดลมชนิดโคล่าก็จะแตกต่างกันไปตามยี่ห้อ  สำหรับสีน้ำตาลเข้มที่เป็นที่มาของสีน้ำดำนั้น  มาจากสีผสมอาหารที่เป็นสีของน้ำตาลเคี่ยวไหม้
     น้ำอัดลมที่ไม่ใช่โคล่า – ได้แก่น้ำอัดลมใสไม่มีสีที่ปรุงแต่งด้วยหัวน้ำเชื้อเลมอนไลม์  และน้ำอัดลมที่ปรุงแต่งกลิ่นรสเลียนแบบน้ำผลไม้  เช่น  ส้ม  องุ่น  มะนาว  ลิ้นจี่  น้ำหวานอัดลม  พวกน้ำเขียว  น้ำแดง  และรูทเบียร์  เป็นต้น น้ำอัดลมเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีคาเฟอีน  เนื่องจากไม่ได้ปรุงแต่ด้วยหัวน้ำเชื้อชนิดโคล่า  อย่างไรก็ตามอาจมีการเติมคาเฟอีนสกัดเล็กน้อยในส่วนผสม  เพื่อให้ได้ฤทธิ์กระตุ้นของคาเฟอีน ทำให้รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่า